VĂN HÓA CÔNG TY

Chúng tôi hiểu rằng con người là tài sản lớn nhất. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên năng động, cởi mở làm việc trong một môi trường hỗ trợ, định hướng theo nhóm. Hợp nhất nổ lực để đạt mục tiêu chung, để công ty phát triển thành công, nhân viên của chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ mỗi ngày.
Nhân viên của chúng tôi đến từ nhiều nơi và khu vực địa lý khác nhau, nhưng có chung khiếu hài hước, thái độ vui vẻ và niềm đam mê kinh doanh.

Phần thưởng:

Đây là một sự cổ động tích cực cho mỗi công việc được hoàn thành tốt. Điều này được thể hiện thông qua các phần thưởng cho nhân viên của chúng tôi bao gồm Nguyên tắc thứ 5 và Giải thưởng Danh dự Toàn cầu. Chúng tôi cũng tin tưởng chắc chắn vào việc thúc đẩy từ bên trong. Tất cả các vị trí đang mở được thông báo cho toàn bộ công ty và các ứng viên nội bộ được xem xét đầu tiên. Ước mơ của chúng tôi là để bạn bước vào công ty của chúng tôi và dành phần còn lại của sự nghiệp với chúng tôi.

Cân bằng cuộc sống – công việc:

Đúng vậy, chúng tôi làm việc chăm chỉ, và sự chăm chỉ của chúng tôi được đền đáp bằng phần thưởng và sự thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn là công việc. Chúng tôi thể hiện sự đánh giá cao đối với nhân viên của mình nhiều lần trong năm thông qua các sự kiện xã hội và tiệc ngoài trời. Những sự kiện này cho chúng tôi cơ hội kết nối với các đồng nghiệp bên ngoài các văn phòng với nhau. Các sự kiện thể thao và xã hội khác, bao gồm các đội thể thao nội bộ được tổ chức tại nhiều văn phòng của chúng tôi, giúp chúng tôi có thêm thời gian để giải trí sau thời gian làm việc.

Giao tiếp:

Chính sách mở cửa của chúng tôi, xuất phát từ Năm Nguyên tắc Hoạt động của Công ty, cho phép tất cả nhân viên ở mọi cấp tiếp cận với quản lý cấp cao. Các cuộc họp truyền thông hàng tuần đảm bảo Video của Công ty được phổ biến kịp thời tới tất cả nhân viên. Tại các cuộc họp thường niên, nơi các giám đốc điều hành cấp cao đưa ra tình hình kinh doanh, nhân viên được khuyến khích đặt câu hỏi về những vấn đề quan trọng đối với họ.