Hiển thị tất cả 51 kết quả

Dụng cụ đo khí nén

AIR GAUGE 594

Dưỡng kiểm lỗ

BỘ KIỂM LỖ CARBIDE 523T

Bộ dung cụ đo lường

BỘ THƯỚC ĐO MỐI HÀN 280-000-56

Đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm

BÚT THỬ ĐỘ PH

SẢN PHẨM MỚI

CỜ LÊ LỰC TWS

Dưỡng kiểm lỗ

DƯỠNG KIỂM LỖ INCH 522I

Đồng hồ đo độ dày

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY 457

Đồng hồ so chân gập

ĐỒNG HỒ SO CHÂN GẬP 261-014-01

Kính hiển vi soi nổi

KÍNH HIỂN VI ĐO NHANH QVM1

Kính hiển vi soi nổi

KÍNH HIỂN VI VIDEO DVM3000

SẢN PHẨM MỚI

MÁY CÂN MỰC LL025

Đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm

MÁY ĐO ĐỘ ẨM BÊ TÔNG

Máy kiểm tra độ cứng

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG HL450

Máy kiểm tra độ cứng

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL HR150D

Máy kiểm tra độ cứng

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VICKER HVS1000MS

Chân đế từ tính

MÁY ĐO ĐỘ ĐỒNG TÂM 661

SẢN PHẨM MỚI

MÁY ĐO ĐỘ TRÒN RN1000

Máy đo màu

MÁY ĐO MÀU CM100

Máy đo thị giác

MÁY ĐO THỊ GIÁC VM400CNC1

Máy nội soi công nghiệp

MÁY NỘI SOI CÔNG NGHIỆP EST0810

Máy nội soi công nghiệp

MÁY NỘI SOI ESE

Panme đo ngoài

PANME ĐỒNG HỒ 430

SẢN PHẨM MỚI

THANH ĐÁNH DẤU 995-11

Máy dò cạnh điện tử chính xác

THIẾT BỊ TÌM CẠNH (có đầu quay) 688

Máy dò cạnh điện tử chính xác

THIẾT BỊ TÌM CẠNH 694-01N

Máy dò cạnh điện tử chính xác

THIẾT BỊ TÌM CẠNH 694-020-11

Máy dò cạnh điện tử chính xác

THIẾT BỊ TÌM CẠNH CERAMIC 691-017

Máy dò cạnh điện tử chính xác

THIẾT BỊ TÌM CẠNH KHÔNG TỪ TÍNH (2 đầu) 690

Máy dò cạnh điện tử chính xác

THIẾT BỊ TÌM CẠNH KHÔNG TỪ TÍNH 689

Máy dò cạnh điện tử chính xác

THIẾT BỊ TÌM CẠNH KHÔNG TỪ TÍNH 693-01N

Máy dò cạnh điện tử chính xác

THIẾT BỊ TÌM CẠNH KHÔNG TỪ TÍNH 694-020

Máy dò cạnh điện tử chính xác

THIẾT BỊ TÌM CẠNH KHÔNG TỪ TÍNH 694-020-12

SẢN PHẨM MỚI

THƯỚC ĐO GÓC 933